Triển khai và đánh giá CMMI

CMMI là gì?

Mô hình CMMI (Capability Maturity Model Integration) được thiết lập dựa trên các phương pháp thực thi tốt nhất -“best practices” cho việc phát triển phần mềm và hệ thống.

Trong CMMI, các phương pháp thực thi – “best practices” được sắp xếp tổ chức vào nhóm: Quản Lý Dự Án, Kỹ Thuật, Hỗ Trợ và Quản Lý Quy Trình.
Mô hình CMMI được phát triển bởi Viện CMMI (tiền thân là Viện SEI- Viện Kỹ Nghệ Phần Mềm Hoa Kỳ). (www.cmmiinstitute.com)

Các tổ chức có thể sử dụng CMMI để:

 • Thiết lập các mục tiêu và mức độ ưu tiên cho việc cải tiến quy trình
 • Cải tiến các quy trình
 • Cung cấp các hướng dẫn nhằm đảm bảo các quy trình được hoàn thiện, có đủ năng lực và ổn định
 • Phục vụ như một “kim chỉ nam” trong việc cải tiến các quy trình trong doanh nghiệp

Chất lượng của hệ thống phần mềm được quyết định bởi chất lượng của quy trình được sử dụng để phát triển và duy trì” – Watts Humphrey (SEI Founder)

Chất lượng của phần mềm = Chất lượng quy trình

TẠI SAO LẠI CHỌN CMMI

TỔ CHỨC CÓ CMMI
 • Định nghĩa rõ vai trò và trách nhiệm trong dự án
 • Hoàn thành công việc theo kế hoạch đã đề ra
 • Không bị lặp lại các lỗi trong quá khứ
 • Giảm chi phí cho những vấn đề liên quan đến chất lượng kém
 • Tăng hiệu suất làm việc
 • Làm cho khách hàng hài lòng
 • Quản lý tốt các yêu cầu của sản phẩm
TỔ CHỨC KHÔNG CÓ CMMI
 • Quy trình làm việc không rõ ràng
 • Không thống nhất được cách chuyển giao dự án
 • Thường vượt ngân sách và trễ thời hạn giao sản phẩm
 • Thường phải đánh đổi chất lượng để đảm bảo thời hạn
 • Không có mục tiêu đo lường chất lượng
 • Không kiểm soát được thay đổi yêu cầu
 • Phải trả thêm nhiều chi phí cho việc làm lại

             2006 : 5 công ty có chứng chỉ CMMI tại Việt Nam

             2010 : 20 công ty có chứng chỉ CMMI tại Việt Nam

             2013:  26 công ty có chứng chỉ CMMI tại Việt Nam

             2015:  Hơn 30 công ty có chứng chỉ CMMI tại Việt Nam

TRONG ĐÓ ECCI TƯ VẤN CHO ~90% SỐ CÔNG TY

ECCI đã được Bộ Thông Tin và Truyền Thông Việt Nam chọn làm nhà cung cấp dịch vụ tư vấn cho 30 doanh nghiệp phần mềm để giúp họ đạt được CMMI ML 3 đến 5, chứng nhận quản lý chất lượng cho các doanh nghiệp phần mềm. như Aureole, Global Cybersoft, Unitech, Softech, Misa, Hanel,…