Triển khai PCI DSS

PCI DSS LÀ GÌ?

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) là tiêu chuẩn bắt buộc đối với bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến nghiệp vụ  xử lý dữ liệu thẻ thanh toán. Tiêu chuẩn PCI DSS này đưa ra một khuôn khổ (framework) thực tiễn để xây dựng qui trình thẻ thanh toán bảo mật dữ liệu.Theo một nghiên cứu, 85% các sự cố vi phạm dữ liệu nhạy cảm liên quan đến dữ liệu thẻ thanh toán. Đây đã trở thành một mối quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp cũng như các cá nhân, người sử dụng  về tính nghiêm trọng, sự mất mát, tổn hại do các sự cố này gây ra.

Các yêu cầu của PCI DSS

TẠI SAO PHẢI CÓ PCI DSS?

  • Các nhà cung cấp dịch vụ thẻ yêu cầu PCI DSS với các đối tác
  • PCI DSS giúp doanh nghiệp, tổ chức mở rộng cơ hội kinh doanh hợp tác
  • Tăng lợi thế cạnh tranh trong thời buổi toàn cầu hóa
  • Hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh dài hạn
  • Bảo vệ công việc kinh doanh và lợi ích khách hàng
  • Giảm thiểu các rủi ro về mất mát tài chính, các thông tin nhạy cảm của cả doanh nghiệp lẫn khách hàng và các thất thoát vô hình như hình ảnh thương hiệu, uy tín, mức độ hài lòng và tin tưởng của khách hàng