Triển khai ISMS

IT SERVICE MANAGEMENT LÀ GÌ?

Dịch vụ quản lý công nghệ thông tin là một cách tiếp cận vĩ mô bắt đầu từ các bài toán kinh doanh xuống đến quản lý công nghệ thông tin phục vụ mục đích hướng đến các giá trị chiến lược và để nhận diện được yếu tố cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin chất lượng cao

Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin được thiết kế mà trung tâm là các vấn đề về con người, quy trình và công nghệ mà các tổ chức, doanh nghiệp phải đối mặt.

ISO 20000 LÀ GÌ?

  • ISO 20000 là tiêu chuẩn dành cho Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin, gồm các yêu cầu dành cho tổ chức, doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ IT muốn quản lý chất lượng dịch vụ và  có được sự công nhận của khách hàng
  • ISO 20000 dành cho các khối cung cấp dịch vụ quản lý ( managed services), bao gồm cả nội bộ và bên ngoài
  • Tiêu chuẩn này bao gồm một bộ các “phương thức kiểm soát” dựa trên đó các tổ chức, doanh nghiệp có thể được đánh giá về mức độ hiệu quả của quy trình quản lý dịch vụ IT, thiết kế tập trung vào các vấn đề xung quanh con người, quy trình và công nghệ mà các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực IT gặp phải
  • Tương thích với ITIL (IT Infrastructure Library)

LỢI ÍCH CỦA  IT SERVICE MANAGEMENT THEO CHUẨN ISO 20000

• Cải tiến liên tục về chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin cung cấp

• Giảm chi phí dài hạn trong việc phát triển và cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin

• Giảm rủi ro về khả năng không đáp ứng được các mục tiêu kinh doanh

• Giúp việc thông tin liên lạc tốt hơn giữa các bên liên quan trong cả nội bộ lẫn bên ngoài

• Năng suất hiệu quả lớn hơn việc khai thác sử dụng các kỹ năng một cách hiệu quả nhất

• Nhân viên công nghệ thông tin được trang bị sẵn sàng với các hướng dẫn thực hành tốt nhất

• Việc tuân thủ các thủ tục, qui định được kiểm tra, giám sát

• Khả năng các thay đổi được triển khai thực hiện ở mức cao với cả hiệu quả và hiệu suất

LỘ TRÌNH ĐẾN  VỚI QUẢN TRỊ CNTT