Triển khai COBIT

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) LÀ GÌ?

CoBiT là một chuẩn quốc tế về quản lý CNTT gồm những khuôn mẫu(framework) về các thực hành tốt nhất về quản lý CNTT do ISACA và ITGI xây dựng năm 1996. CoBiT cung cấp cho các nhà quản lý, những người kiểm tra và những người sử dụng IT một loạt các cách đo lường, dụng cụ đo, các quy trình và các hướng dẫn thực hành tốt nhất để giúp tăng tối đa lợi nhuận thông qua việc sử dụng công nghệ thông tin; giúp quản lý và kiểm soát IT trong tổ chức, doanh nghiệp.

Mục đích của COBIT là “nghiên cứu, phát triển, quảng bá và xúc tiến các mục tiêu của kiểm soát CNTT dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp và những người kiểm tra áp dụng vào trong các hoạt động công việc”

TẠI SAO LẠI CẦN COBIT?

  • Hướng các mục tiêu cuả IT tới các mục tiêu kinh doanh chung
  • COBIT  được công nhận rộng rãi khắp nơi trên thế giới sẽ đem lại danh tiếng và uy tín cho doanh nghiệp, tổ chức áp dụng
  • Nâng cao sự hài lòng cũng như mức độ tin tưởng của khách hàng
  • Tối ưu hóa các lợi ích của IT trong khi khai thác các nguồn tài nguyên của doanh nghiệp một cách hiệu quả
  • Quản lý hiệu quả các rủi ro liên quan đến IT

Tham khảo thêm đề cương khóa học COBIT 5 Foundation