Đối tác với ECCI

CMMI Institute tiền thân là SEI Institute là một viện trực thuộc Carnegie Innovation của Đại học Carnegie Mellon tại Mỹ. Viện được thành lập với sứ mệnh cải tiến hoạt động tổ chức doanh nghiệp thông qua các giải pháp hàng đầu cho những thách thức của thế giới hôm nay. Chính đây là nơi ra đời và trưởng thành của mô hình Capability Maturity Model Integration (CMMI)- mô hình trưởng thành năng lực tích hợp. Dựa vào khuôn khổ cải tiến quy trình CMMI, các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực phần mềm và xây dựng hệ thống, mua và cung cấp dịch vụ đạt được hiệu suất công việc ở mức cao và trưởng thành.

Với các chuyên gia và kĩ sư giàu kinh nghiệm, TÜV đánh giá, xác nhận và kiểm tra nhiều hệ thống và các sản phẩm khác nhau theo các yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo tại www.tuv.com

ACS Registrars là một trong những tổ chức chứng nhận hàng đầu của Vương Quốc Anh, ACS Registrars cung cấp dịch vụ chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 22000, OHSAS 18001 và PAS 43 (NHSS 17 & 17b).

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo tại www.acsregistrars.vn

ControlCase, LLC là doanh nghiệp của Mỹ dựa trụ sở tại McLean, Virginia, có mặt ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á / Thái Bình Dương và Trung Đông. ECCI Việt Nam hợp tác với ControlCase trong một số dự án tư vấn như PCI DSS.

Disclaimer: The trademarks/logos used in this site are owned by the respective brands. ECC International owns, operates, and maintains this site.