TIÊU CHUẨN VÀ TUÂN THỦ (S&C)

Áp dụng các phương pháp thực thi tốt nhất trên thế giới và đặt ra các tiêu chuẩn dựa trên các Tiêu chuẩn quốc tế để xây dựng hệ thống quản lý là cách thức để kiểm soát hiệu suất hoạt động kinh doanh của tổ chức. Nâng cao mức tín nhiệm và giải quyết các yêu cầu trọng yếu của khách hàng là một lợi thế không thể phủ nhận của sự tuân thủ theo và lấy chứng nhận những tiêu chuẩn phù hợp.

Các khóa học thuộc mảng này sẽ giúp đem đến kiến thức từ tạo dựng cái nhìn tổng quát đến những chủ để chuyên sâu tùy thuộc vào nhu cầu cũng như yêu cầu của cá nhân, doanh nghiệp .

TẠI SAO CHỌN TIÊU CHUẨN VÀ TUÂN THỦ?

  • Áp dụng tiêu chuẩn quốc tế để có được lợi thế cạnh tranh trên thị trường
  • Hợp lý hóa các quy trình kinh doanh và các tài liệu cải thiện các truyền thông nội bộ
  • Tạo một môi trường học tập và thúc đẩy một nền văn hóa chất lượng tổ chức
  •  Áp dụng các hệ thống quản lý được coi là sự chất xúc tác cho quá trình cải tiến
  • Tiết kiệm chi phí và đạt được hiệu quả vận hành
  •  Nâng cao sự hài lòng của khách hàng

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TRONG CHỦ ĐỀ TIÊU CHUẨN VÀ TUÂN THỦ