Quản Trị và Bền Vững (CSG)

QUẢN TRỊ VÀ BỀN VỮNG LÀ GÌ?

Phát triển bền vững là mục tiêu của hầu hết các doanh nghiệp  nhưng đối với  mỗi các nhân, tổ chức nó lại các ý nghĩa khác nhau. Doanh nghiệp phát triển bền vững là những phương thức thức tiếp cận của doanh nghiệp muốn tạo giá trị dài lâu cho cổ đông bằng cách nắm các cơ hội cũng như kiểm soát, xử lý các rủi ro bắt nguồn từ sự phát triển kinh tế, môi trường và xã hội.

Tạo dựng tầm nhìn xa ngay từ hôm nay để có được ngày mai!

TẠI SAO CẦN QUẢN TRỊ VÀ BỀN VỮNG?

  • Thể hiện được sự minh bạch và trách nhiệm đến tất cả các bên liên quan
  • Xây dựng sự tự tin cho các bên liên quan và đưa sự tham gia đóng góp của họ một cách bài bản
  • Cải thiện hình ảnh và tăng uy tín thương hiệu một cách bền vững
  • Đạt được sự công nhận từ quốc tế
  • Nắm bắt kiểm soát được hiệu suất vận hành của tổ chức

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TRONG CHỦ ĐỀ QUẢN TRỊ VÀ BỀN VỮNG