Quản lý IT (ITX)

IT EXCELLENCE LÀ GÌ?

Kinh phí đầu tư cho CNTT  tăng liên tục theo từng năm trong hàng tỷ đô la, trên một loạt các ngành công nghiệp. Các công ty thường vươn tới hiệu suất tối ưu, giảm chi phí, quản lý dự án hiệu quả và quan trọng hơn liên tục cải tiến. Chính điều này đã dẫn đến việc tăng cường sử dụng công nghệ phục vụ tốt hơn người tiêu dùng, an toàn dữ liệu, phát triển các công cụ và đảm bảo tính liên tục của doanh nghiệp. Những ví dụ trên chỉ cho thấy một phần cần thiết của việc có quy trình tốt hơn và nhân viên có trình độ, giàu kiến thức xử lý các hoạt động vận hành – để doanh nghiệp có được hoạt đông vận hành  hiệu quả toàn diện.

ITX luôn là thế mạnh của ECCI tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo và đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế và các mô hình thực thi tốt nhất được công nhận trên toàn thế giới như CMMI, ITIL, ISO 27001, ISO 9001, ISO 20000, ITIL, COBIT,… Những dịch vụ này được gọi chung là ITX (IT – Information Technology). Thông qua các dịch vụ này chúng tôi giải quyết những nhu cầu thiết thực từ phía các doanh nghiệp, tổ chức và giúp họ đạt được những mục tiêu kinh doanh .

Khách hàng chính của chúng tôi trong mảng ITX là các doanh nghiệp trong ngành IT và các cơ quan tổ chức có bộ phận IT hoạt động ở quy mô lớn đóng vai trò then chốt như là dịch vụ tài chính, viễn thông, cơ quan nhà nước. Điều này đã được chứng minh bằng danh sách các khách hàng đang phát triển không ngừng của ECCI trong mảng này. Chúng tôi có khách hàng là Viettel, FPT Corp, HarveyNash, Agribank, ACB Bank, Dong A Bank, Eximbank, Bộ Tài Chính, Bộ Ngoại Giao,… Click vào đây để xem danh sách đầy đủ khách hàng

TẠI SAO CHỌN IT EXCELLENCE?

•  Hướng các qui trình CNTT phục vụ các chiến lược và mục tiêu kinh doanh

• Nâng cao năng lực và kỹ năng của các nhân viên CNTT

• Vận dụng các cách thi hành tốt nhất trên thế giới và tối ưu hóa qui trình

• Cải tiến qui trình và sản phẩm liên tục

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TRONG CHỦ ĐỀ QUẢN LÝ IT

1. ITIL 2011 Cơ Bản – ITIL 2011 Foundation

2. ITIL Intermediate – Lifecycle Scheme

  • ITIL Service Strategy
  • ITIL Service Design
  • ITIL Service Transition
  • ITIL Service Operation
  • ITIL Continual Service Improvement

3. ITIL Operational Support & Analysis (ITIL OSA)

4. ITIL Management Across the Lifecycle

5. COBIT 5.0 Foundation

6. ISO 20000 Foundation

7. ISMS Practitioner

8. Business Continuity Management

9. CMMI v1.3 DEV

10. Agile Scrum Workshop

11. Agile Scrum Master

12. CTFL

13. DevOps Foundation

14. Big Data Foundation