Quản Lý Con Người (BEX)

BEHAVIORIAL EXCELLENCE LÀ GÌ?

Trọng tâm của mảng đào tạo này là các chủ đề về con người trong tổ chức, doanh nghiệp – một trong những yếu tố quan trọng nhất và cũng là yếu tố khó nắm bắt nhất.

TẠI SAO CHỌN BEHAVIORIAL EXCELLENCE?

  • Tăng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua nâng cao lợi thế cạnh tranh về năng lực nhân viên
  • Tiềm năng của con người rất to lớn và cần được khai thác
  • Yếu tố con người là yếu tố thúc đẩy các sự phát triển, cải tiến của doanh nghiệp
  •  Con người khó nắm bắt, đo lường nhất

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TRONG CHỦ ĐỀ BEHAVIORIAL  EXCELLENCE