Quản lý đào tạo trong tổ chức, doanh nghiệp

Hơn 70% cấp quản lý cảm thấy việc quản lý đào tạo phải được nâng cao và hướng tới công việc kinh doanh. Chúng tôi , ECCI, hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức để thay đổi cách nhìn về hoạt động đào tạo,đáp ứng hướng tới được mục tiêu kinh doanh, giảm chi phí và nâng cao chất lượng. Chúng tôi có thể làm việc trên cơ sở từng dự án riêng lẻ nhưng chúng tôi mong muốn được thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài để đem đến dịch vụ quản lý phù hợphỗ trợ nguồn lực hiện có tại doanh nghiệp.

Con người. Quá trình. Công nghệ. Việc kết hợp đúng đắn cả ba yếu tố trên làm cho bất kỳ sáng kiến nào trở nên thành công. Việc tạo ra và duy trì sự kết hợp này trong một tổ chức đòi hỏi phải có kỹ năng, kinh nghiệm và sự hỗ trợ và hơn thế nữa, đây không phải chỉ là kinh nghiệm của những nhóm chủ chốt trong bất cứ tổ chức nào.

MANAGED SERVICES – QUẢN TRỊ DỊCH VỤ – CHÚNG TÔI LÀM GÌ?

Về bản chất, Managed Services là dịch vụ quản lý vấn đề đào tạo cho các doanh nghiệp từ phân tích nhu cầu đào tạo,lập kế hoạch, nội dung đào tạo đến đánh giá đào tạo và báo cáo. Dịch vụ này giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả hoạt động đào tạo để tập trung vào hoạt động kinh doanh đặc thù đóng góp một phần vào sự thành công của công ty

Chúng tôi thể hiện Managed Services qua mô hình dưới đây:

TẠI SAO LẠI CHỌN NHỮNG DỊCH VỤ NÀY?

 • Tiết kiệm thời gian quý báu và tập trung vào phát triển lĩnh vực kinh doanh chính.
 • Cắt giảm chi phí và hợp lý hóa các khoản đầu tư cho đào tạo
 • Quản lý đào tạo như quản lý kinh doanh và làm tăng giá trị doanh nghiệp trong dài hạn.
 • Kết hợp sáng kiến đào tạo với chiến lược kinh doanh
 • Dễ dàng kiểm soát chi tiêu đào tạo thông qua một đầu mối duy nhất

                               Kinh nghiệm triển khai dịch vụ, dự án

                              Tư vấn chuyên gia

                              Kế hoạch lộ trình rõ ràng

TẠI SAO LẠI CHỌN ECCI?

 

Những thách thức chủ yếu

Cách chúng tôi chuyển giao dịch vụ

  Management
 • Không đủ/ thiếu các tác động có tính định lượng đến hoạt động kinh doanh
 • Thiếu tin tưởng vào khả năng nội bộ
 • Không rõ ràng được quá trình từ bước đầu tiên đến kết quả cuối cùng/ kế hoạch đào tạo dài hạn  phù hợp với doanh nghiệp
 •  Tư  vấn định hướng tầm nhìn
 • Thiết lập cơ sở để đo lường và quản lý chất lượng hiệu quả trong đào tạo
 • Đề xuất cung ứng dịch vụ dài hạn nhưng không làm thay đổi dự án đang triển khai tại doanh nghiệp
  HR/Training Manager
 • Thiếu tư vấn và kinh nghiệm về những phương pháp tiếp cận tốt và mới nhất
 • Trở ngại trong việc sắp xếp công việc hành chính và việc mang tính chiến lược
 • Thách thức trong việc duy trì và sử dụng hiệu quả  dữ liệu / hồ sơ
 • Khả năng quản lý nhiều nhà cung cấp một cách hiệu quả

 

 • Thay vì chọn và quản lý nhiều nhà cung cấp dịch vụ đào tạo chúng tôi đem đến một đầu mối duy nhất chịu trách nhiệm tổ chức và báo cáo hoạt động tất cả chương trình đào tạo
 • Giảm đáng kể thời gian cho các công việc hành chính thông qua phương pháp quản lý tốt hơn
 • Nâng cao hiệu quả
 • Cung cấp dịch vụ, giá trị theo như nhu cầu thực của hoạt động kinh doanh
  Line Managers
 • Thiếu thời gian và sự tập trung để đánh giá hiệu quả đào tạo trong nhóm
 • Không tạo được động lực và thuyết phục được các phòng ban hợp tác ngoài việc xem như là một quy định phải tuân thủ
 • Phát huy tối đa năng lực của nhóm thông qua phương thức học tập tập trung vào công việc
 • Đưa ra quyết định phù hợp đúng thời điểm hỗ trợ điều hành công việc
 • Duy trì học tập thông qua những công cụ hỗ trợ học tập / tài liệu sử dụng nội bộ
 • Giảm các vấn đề tiêu hao hiệu suất làm việc với đội ngũ nhân viên tích cực
  Nhân viên
 • Đào tạo không trực tiếp liên quan vận dụng vào thực tế công việc
 • Đào tạo được thực hiện không có sự chuẩn bị nghiên cứu tình hình hoạt động của doanh nghiệp dẫn đến tài liệu đào tạo cũng như chương trình đào tạo không được tối ưu hóa
 • Công việc có hiệu suất, chất lượng tốt hơn
 • Nắm được bức tranh toàn về kinh doanh và mối liên kết giữa vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân đóng góp chung vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức để trao đổi thông tin tương tác nội bộ để đạt lại hiệu quả cao trong công việc

TRỌN GÓI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO