Đào tạo thi chứng chỉ Certified Scrum Master của tổ chức Scrum Alliance

Khai giảng khóa học Certified Scrum Master giúp học viên thành công vượt qua kì thi và lấy được chứng chỉ CSM của tổ chức Scrum Alliance tại ECCI Việt Nam.

Điểm vượt trội của khóa học Certified Scrum Master tại ECCI Việt Nam

Khóa học Certifed Scrum Master của ECCI Việt Nam được giảng viên của tổ chức Scrum Alliance ủy quyền gỉang dạy. Đồng thời áp dụng phương pháp giảng dạy độc quyền Question Based Learning của ECCI Việt Nam nhằm mang đến kết quả đào tạo tốt nhất cho học viên.

Ngoài ra, trước khi tham gia khóa học, học viên có thể tham khảo một số tài liệu do ECCI sưu tầm và chắt lọc

Liên hệ ngay với ECCI Việt Nam qua email để nhận tài liệu miễn phí!

Vai trò của Scrum Master

Trong nhóm phát triển dự án Scrum, Scrum Master đóng vai trò quan trọng khi:

 • Giúp các thành viên trong nhóm Scrum làm việc với nhau và tìm hiểu framework của  Scrum.
 • Bảo vệ nhóm bởi những ảnh hưởng từ nội bộ và bên ngoài.
 • Là người tổ chức và điều phối các cuộc họp trong nhóm phát triển
 • Huấn luyện Scrum cho các thành viên khác trong nhóm
 • Tìm kiếm các giải pháp cải tiến mới cho dự án

Lợi ích của khóa học

Sau khóa học Certified Scrum Master, học viên có khả năng hỗ trợ nhóm dự án sử dụng Scrum đúng cách, gia tăng khả năng thành công của dự án. Vì khóa học cung cấp các kiến thức giúp học viên hiểu được giá trị của Scrum, practices, các ứng dụng và những kiến thức chuyên môn cao hơn một nhà quản lý dự án thông thường.

Xem nội dung chi tiết khóa học Certified Scrum Master tại đây.

Sau khi kết thúc khóa học, học viên được cung cấp tài khoản để làm bài thi CSM online có thời hạn 90 ngày. Học viên cần làm đúng trên 24/35 câu hỏi để vượt qua bài thi CSM và được công nhận là thành viên của tổ chức Scrum Alliance.

Nội dung khóa học CERTIFIED SCRUM MASTER

Tổng quan

Khóa học Certified ScrumMaster® (CSM) khái quát về bộ framework của Scrum hiện hành. Mặc dù Scrum framework được xem là hữu ích nhất đối với Scrum Master, tuy nhiên nó cũng phù hợp với bất kì ai có mong muốn tìm hiểu về nó, những ai đang và sẽ làm việc trong các dự án sử dụng Scrum Thông qua các bài thực hành và thảo luận nhóm, học viên được trang bị để có thể lên kế hoạch Sprint đầu tiên ngay sau khi kết thúc lớp học

Thời lượng: 2 ngày

Đối tượng học viên
Khóa học Certified Scrum Master thích hợp với những đối tượng hiện đang là Manager, Programmer, Tester, Analyst, Product Manager và bất cứ ai có hứng thú tìm hiểu về Scrum hoặc hiện đang làm việc trong/với nhóm Scrum.

Nội dung khóa học CERTIFIED SCRUM MASTER

Mục tiêu khóa học

 • Sau khi kết thúc khóa học, học viên có khả năng:
 • Biết được Agile là gì và điểm khác nhau giữa Agile – Waterfall
 • Loại công việc nào mà Scrum Framework phù hợp nhất
 • Định nghĩa về Cross Functional Team và sự khác nhau so với silos chuyên môn
 • Hiểu được “Self Organising Team” là gì và cách làm việc trong nó, quản lý nó
 • Trách nhiệm và quyền hạn của mỗi vai trò trong Scrum Framework
 • Nắm vững các kiến thức về Scrum Artifacts, nguyên tắc dự toán Agile
 • Biết cách theo dõi tiến trình trong dự án Scrum: The Sprint Burndown Chart, The Release Burndown Chart
 • Cách thực hiện các buổi họp Scrum: Sprint Planning, Product Backlog Grooming, The Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective
 • Điều khiển quá trình thực nghiệm so với quy trình kiểm soát dự đoán

Đề cương chi tiết
Để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn về Khóa học Certified Scrum Master cũng như các khóa đào tao khác dành cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ: vn.training@eccinternational.com

Chương trình Certified Scrum Master là sự kết hợp giữa phương pháp thuyết giảng, nghiên cứu tình huống và làm bài tập triển khai ứng dụng những cách thức đã được đề cập trong quá trình đào tạo. Những chủ đề dưới đây là trọng tâm của khóa học.

I. General Knowledge

A. Agile Manifesto

B. Scrum Foundations

1. Empirical and defined processes

2. Sprint

Iterative and Incremental
Protected
Timeboxed
3. The Significance of “Done”

4. Applicability of Scrum

II. Scrum Roles

A. Overview of Scrum Roles

B. ScrumMaster

1. Responsibilities

Process-Related Responsibilities
Acts as a Change Agent
Serves the Product Owner and Team
Removes Impediments
Coaches the Product Owner and Team
Protects the Team
Guides the Team
2. Authority

C. Product Owner

1. Responsibilities

Drives Product Success
Creates the Product Vision
Creates and Maintains the Product Backlog
Collaborates with the Team
Collaborates with Stakeholders
Participates in Sprint meetings
2. Authority

3. Constraints

4. Single Overall Product Owner per Product

Define the role of the Product Owner in achieving the objectives of the Sprint.
Describe the importance of having a single person playing this role.
5. Organizational Respect

D. The Team

1. Responsibilities

Self-Organizing and Whole Team Accountability
Delivers a Product Increment
Manages the Sprint Backlog and Sprint Progress Tracking
Participates in Sprint Meetings
2. Authority

3. Teamwork

4. Team Characteristics

E. Impact on Traditional Roles

1. No Project Manager

2. Specialists

III. Scrum Meetings

A. Sprint Planning Meeting

B. Daily Scrum Meeting

C. Sprint Review Meeting

D. Sprint Retrospective Meeting

E. Release Planning Meeting

IV. Scrum Artifacts

A. Product Backlog

1. Definition

2. Contents

3. Management and Refinement

4. Responsibility and Participation

5. Item Readiness

6. Item Estimation

B. Product Increment and the Definition of Done

1. Definition of Product Increment

2. Development of a Product Increment

3. Definition of Done (DoD)

4. Understanding the DoD

C. Sprint Backlog

1. Definition

2. Purpose

3. Management

4. Responsibility

5. Update Scope

6. Update Frequency

D. Burndown Charts

1. Sprint Burndown Chart

Definition
Purpose
Responsibility
Update Frequency
2. Release Burndown Chart

Definition
Purpose
Responsibility
Update Frequency

V. Scaling Scrum

A. Working with Multiple Scrum Teams

1. Scaling Teams

Team set up
Scaling up
2. Scaling Product Owners

3. Scaling the Product Backlog

4. Scaling the Sprint Meetings

Sprint Planning Meeting
Sprint Review Meeting
Sprint Retrospective Meeting
Scrum of Scrums Meeting
B. Working with Distributed Scrum Teams

1. Product Owner in a Different Location

2. Scrum Team Split among Different Locations

3. Importance of Infrastructure and Engineering Practices

Ban biên tập: Ecci Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *